สมดุลธรรมชาติ หรือ pH Balance ของช่องคลอดสำคัญอย่างไร

สมดุลธรรมชาติ หรือ  pH Balance ของช่องคลอดสำคัญอย่างไร
28 February, 2018

ค่า pH คืออะไร ?
pH คือ ค่าความเป็นกรด (Acidic) หรือด่าง (Alkaline) ของสารต่าง ๆ หรือในสภาวะแวดล้อมแต่ละแห่ง โดยมีค่าเป็นตัวเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 14 ซึ่งค่าที่ต่ำกว่า 7 ลงมา จะถือว่ามีสภาพเป็นกรด และค่าที่มากกว่า 7 ขึ้นไป จะถือว่ามีสภาพเป็นด่าง ส่วนค่า pH 7 นั้นจะมีสภาพเป็นกลาง ยกตัวอย่าง เช่น น้ำบริสุทธิ์ เป็นต้น

 

ค่า pH มีความสัมพันธ์กับสมดุลช่องคลอดอย่างไร ?
ค่า pH มีบทบาทสำคัญต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในช่องคลอด (Vagina) และสามารถบ่งบอกได้ว่าช่องคลอดของคุณมีสุขภาพที่ดีหรือไม่

 

ค่า pH ที่ทำให้ช่องคลอดเกิดความสมดุล หรือ pH Balance ของช่องคลอด ควรมีค่าเท่าไหร่ ?
โดยกติแล้ว ค่า pH ของช่องคลอด หรือ pH Balance จะอยู่ระหว่าง 3.8-4.5 หรือ มีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละบุคคล และเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนช่วงวัยในชีวิต หรือมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

ยกตัวอย่างเช่น เมื่ออยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ (Reproductive) อายุประมาณ 15-49 ปี ค่า pH ที่เหมาะสม และทำให้เกิดความสมดุลของช่องคลอด คือ pH ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 4.5

แต่อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนวัยมีประจำเดือน (Before menstruation) และช่วงหลังหมดประจำเดือน หรือวัยทอง (Menopause) ค่า pH ที่เหมาะสมและบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีของช่องคลอด คือ ควรมีค่า มากกว่า 4.5 นะคะ

 

ค่า pH Balance สำคัญอย่างไร ?
ค่า pH Balance จะช่วยให้สภาพแวดล้อมในช่องคลอดเกิดความเป็นกรด และสามารถปกป้องช่องคลอดไม่ให้เกิดการติดเชื้อ จากเชื้อก่อโรคต่าง ๆ ได้ หากค่า pH มากกว่า 4.5 จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ช่องคลอดเกิดการติดเชื้อขึ้นได้ เชื้อที่มักพบ เมื่อ pH ของช่องคลอดมีค่ามากกว่า 4.5 ส่วนใหญ่ คือ Bacterial Vaginosis (BV) และ Trichomoniasis

 

Conclusion:
กล่าวโดยสรุป คือ ช่องคลอดที่มีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ ค่า pH ประมาณ 3.8-4.5 หรือที่เรียกว่า pH Balance จะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อในช่องคลอด และลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่อาจส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ แต่หากช่องคลอดมีสภาพเป็นกรดแก่มากเกินไป ก็อาจทำให้เกิดปัญหาบางประการ และที่สำคัญคือลดโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น เพราะอสุจิ (Sperm) สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพที่เป็นด่าง หรือ ค่า pH ประมาณ 7-8.5 ขณะมีเพศสัมพันธ์ ค่า pH ของช่องคลอดจะถูกปรับให้สูงขึ้นชั่วคราว (Temporarily rises) เพื่อให้อสุจิสามารถมีชีวิตจนได้เข้าผสมกับ (Egg)

 

Call-to-Action:
การดูแลจุดซ่อนเร้นให้สะอาดอยู่เสมอ จะช่วยให้ช่องคลอดของคุณมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น และการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นที่มี pH Balance, ปราศจากสารเคมี และผลิตจากธรรมชาติ จะช่วยคงความสมดุล ป้องกันอาการระคายเคือง (หากค่า pH ของผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม มักทำให้เกิดอาการระคายเคือง เช่น คัน หรือ อักเสบได้ง่าย) และมีส่วนช่วยให้ช่องคลอดแข็งแรงขึ้นได้ด้วยนะคะ

Add Comment

คุณต้อง เข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ถ้าคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่